میکای فلوگوپیت چیست ؟

میکای فلوگوپیت :


میکای فلوگوپیت شرکت آذرطلق از معدن میکای روستای قره باغ استخراج و تأمین میگردد. ذخایر میکای این معدن بسیار غنی بوده و با توجه به خط تولید بسیار قوی و پیشرفته، این شرکت قادر به تولید هزاران تن میکای فلوگوپیت می باشد. محصولات اصلی میکا به شرح زیر می باشد:

1) اسکرپ میکا
  • سایز : بزرگ تر از CM1
  • ضخامت : کمتر از mm5
  • خلوص: بیشتر از %98

2) فلیک میکا:
  • سایز : بزرگ تر از mm5
  • خلوص: بیشتر از %98
  • بهترین انتخاب برای تولید نوار میکا

3) پودر میکای فلوگوپیت:
  • سایز : کمتراز از mm1
  • خلوص: بیشتر از %99
home_mining_box21home_mining_box2