عایق میکا

عایق میکا

محصولات میکای عایقی گرمایی و حرارتی این شرکت ، ساخت کشور چین شرکت پامیکا (PAMICA) می باشد. شرکت پامیکا با داشتن 1200 کارمند و تولید سالانه هزار تن محصولات میکا از جمله نوارمیکا و ورقه های میکا به عنوان یکی ازبزرگترین تولید کنندگان محصولات عایقی حرارتی و الکتریکی میکا شناخته می شود. Prysmian، Nexans و General Cable به عنوان مشتری های شرکت پامیکا به حساب می آیند.

عایق میکا

محصولات میکای عایقی گرمایی و حرارتی این شرکت ، ساخت کشور چین شرکت پامیکا (PAMICA) می باشد. شرکت پامیکا با داشتن 1200 کارمند و تولید سالانه هزار تن محصولات میکا از جمله نوارمیکا و ورقه های میکا به عنوان یکی ازبزرگترین تولید کنندگان محصولات عایقی حرارتی و الکتریکی میکا شناخته می شود. Prysmian، Nexans و General Cable به عنوان مشتری های شرکت پامیکا به حساب می آیند.