ال سی ام

محصولات گل حفاری:

محصولات گل حفاری آذر طلق به سه گروه فلسی ، گرانولار و الیافی و بصورت ترکیبی با مواد متفاوت تقسیم می شود :
میکا : میکا فلوگوپیت خام استخراج شده از معدن قره باغ فرآوری شده و در سه سایز ریز ، متوسط و درشت دانه بندی و بسته بندی می شود.

سلوفون فلیک : سلفون ها با دقت بوسیله آسیاب مخصوص برشی خرد و در کیسه های 10 کیلویی ( 25 پوندی ) بسته بندی می شود. خاصیت این محصول ایجاد حداکثر یکنواختی و ایجاد پل در لایه های حفاری بوده و دارای مقاومت کافی در جلوگیری از تغییر شکل و ته نشینی هستند.
پوست گردو :پوست گردو های خشک جمع آوری شده و پس از خارج کردن مواد زائد و خاک و سنگ در سه سایز ریز ، متوسط و درشت دانه بندی می شوند. در تمامی محصولات ،هر سایز با دقت دانه بندی می شود تا حداکثر اثر آب بندی در چاهای حفاری را بدهد.مناسب در سیالات حفاری با پایه آبی و روغنی

لایم استون : از سنگ های کربنات کلسیم با خلوص بالای 98% ، عاری از مواد ساینده و غیر قابل حل در اسید تهیه شده ودر سه سایز ریز ، متوسط و درشت دانه می شود.مواد ممکن است مطابق با سایز دلخواه مشتری نیز تهیه شوند.لایم استون تولیدی کاملا در اسید هیدرو کلریک 15% قابل حل می باشد.

صدف آهکی : صدف های نازک و پهن جمع آوری شده و پس از شستشو و خارج کردن ماسه ، سنگ و خرد کردن آنها در آسیاب مخصوص پره ای در سه سایز ریز ، متوسط و درشت دانه بندی می شوند. بیش از 98% مواد کلسیم کربنات صدف ها کاملا در اسید هیدرو کلریک 15% قابل حل می باشد.
فایبر لاک : مخلوط الیاف گیاهی و پشم با آسیاب پره ای برشی خرد و دانه بندی شده با سبوس و میکای فاین در میکسر مخلوط می شود.

چیپ سیل : الیاف ساقه نیشکر ، سبوس و کنف در آسیاب خرد شده و بوسیله سرند لرزان دانه بندی و سپس بسته بندی می گردد.

خاک اره : خاک اره خشک با 20% الیاف گیاهی ترکیب شده و بعنوان ال سی ام و همچنین مواد جاذب جهت خشک کردن و از بین بردن مواد روغنی در اطراف دستگاههای حفاری مصرف می شود.

کوئیک سیل : مخلوط ال سی ام دانه ای ، فلسی و فایبری در میکسر مخلوط و بوسیله سرند لرزان در سه اندازه ریز ، متئسط و درشت دانه بندی و سپس بسته بندی میشود این محصول نیاز به چندین محصول متفاوت در محل را برطرف میکند.نسبت سه گروه مواد به گونه ای است که حداکثر تاثیر را می گذاردو خلل و فرج را سریع می پوشاند.